Om läxhjälpsföretaget Studybuddy.

Vi brinner för att nå hela vägen med varje elev.

Vi lever efter övertygelsen att alla kan lära, även om förutsättningarna skiftar. Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Med oss på resan mot förbättrade resultat och högre betyg har vi fyra begrepp som vi vet är avgörande för hur väl vi lyckas; motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende.

 

Vi ser att denna helhetssyn på eleven, där mätbara mål och mjuka värden är lika centrala och tillsammans bildar bästa plattformen för att frigöra varje elevs fulla potential.

Om våra Studybuddies.

REKRYTERING.

Vi vet hur viktigt det är med lärare som brinner för undervisning och sina ämnen, för att de ska kunna förmedla kunskaper till eleverna. Därför säkerställer vi att våra Studybuddies verkligen älskar att undervisa och är duktiga på att inspirera sina elever.

 

Vi tror också att en Studybuddy med kunskaperna färskt i minnet och en modern pedagogik i bagaget lyckas bra med sin undervisning. Att eleven och Studybuddyn trivs med varandra är naturligtvis också en förutsättning.

Alla våra Studybuddies är utvalda efter en gedigen rekryteringsprocess och genomgår grundliga tester samt utbildning:

 

  • Har relevant utbildning och ämneskunskaper för att undervisa i sina ämnen
  • Genomgår pedagogiska tester innan de anställs hos oss
  • Är kontrollerade i polisens belastningsregister
  • Genomför Studybuddys grundutbildning för nyanställda.

 

MATCHNING.

Varje elev och familj har unika behov; läxhjälpen ska fungera både praktiskt samt skapa bästa förutsättningar för att nå elevens mål. I samtal med familjen får vi en bild av läget och föreslår därefter en lämplig Studybuddy.

 

Vi håller kontinuerlig kontakt under matchningsprocessens gång, och när ni börjar träffa er Studybuddy genomför vi löpande uppföljning för att säkerställa att ni är nöjda. Genom vår Nöjdhetsgaranti, kan ni byta Studybuddy efter första tillfället om allt inte är till belåtenhet.

Var vi kommer ifrån.

Studybuddy startades 2004 som ett studentprojekt av fyra KTH-studenter. Inspirerade av arbetssättet på KTH, där äldre studenter hjälper yngre, insåg de att samma koncept kan överföras till yngre elever – studie- och läxhjälp baserad på färska ämneskunskaper och en förståelse för elevens situation.

 

Företaget drevs under de första fem åren av universitetsstudenter och verksamheten växte snabbt geografiskt till Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Linköping. Den gemensamma drivkraften för alla inblandade var lusten för lärande och förmågan att inspirera.

 

2009 bytte företaget namn till Studybuddy och började fokusera på att i större skala specialisera sig på individuellt studiestöd. Målet sattes högt: att bli Sveriges bästa läxhjälpsföretag!

 

Sedan 2009 har Studybuddy varje år dubblerat antalet lärare och elever, något som vi är otroligt stolta över. Under 2014 inleddes en internationell expansion och kontoret i London blev det första utomlands. Vår vision är att bli Europas ledande läxhjälpsföretag!

Ledningsgrupp.

team_image
VD

Max Henrikson

Född: 1989
Utbildning: Civilekonom med Mastersexamen i Ekonomi från Lunds universitet
Tidigare erfarenhet: VD för Studybuddy UK 2015-2017. Tidigare roll som Management trainee på Studybuddy. Dessförinnan Centre Manager hos EF i England, managementkonsult hos Lunicore, roller hos LundaEkonomerna (bl.a. styrelseledamot och div. chefsroller) samt arbete som vikarielärare och med läxhjälp.

team_image
Marknadschef

Hanna Claesson

Född:1988
Utbildning: Masterexamen inom Management från Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare erfarenhet: Två års erfarenhet som produktchef på L'Oréal. Dessförinnan Intern på Procter & Gamble.

Styrelse.

team_image
Styrelseordförande

Peter Weibull

Födelseår: 1980
Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik från KTH
Arbete: CFO på Helloy
Tidigare erfarenhet: VD för Studybuddy under 2010-2011, Managementkonsult på Ernst&Young i två år samt kvantitativ programmerare vid schweiziska hedgefonden Harcourt i ett år. Medgrundare till Studybuddy och systerföretaget Helloy.

team_image
Styrelseledamot

Henrik Jakobson

Född: 1981
Utbildning: Civilingenjör från LiTH
Arbete: Affärsutvecklare på Hillclimber Holding AB
Tidigare erfarenhet: Tidigare sju år som VD på Bravura och sedan 2015 styrelseordförande på Bravura. Tidigare arbetat på investmentbanken JP Morgan i London. Medgrundare till Studybuddy samt systerföretagen Bravura och Helloy.

team_image
Styrelseledamot

Jonas Larsson

Född: 1982
Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik från KTH och civilekonom från Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet: VD för Studybuddy från april 2014 till mars 2017. Fem års arbete som managementkonsult på Oliver Wyman och MasterCard Advisors. Medgrundare till Studybuddy.

Här hittar du oss.

Studybuddy finns i Sveriges tre största städer och erbjuder både läxhjälp i alla åldrar och alla ämnen. Läs mer på länkarna om hur vi arbetar i de olika städerna.

Vårt ideella engagemang.

Studybuddy är ett kunskapsföretag som arbetar med barn och unga, vad kan då vara mer självklart än att stödja forskning och hjälpinsatser för dessa. Därför stödjer vi Barncancerfondens samt Stadsmissionens Unga Station arbetet för barn och ungdomars hälsa och välmående.

van_hjarta_företag_2015

STUDYBUDDY FORTSÄTTER HELA 2015 ATT STÖDJA STOCKHOLM STADSMISSIONS VERKSAMHET UNGA STATIONER.

Studybuddy har sedan hösten 2013 varit ett vänföretag till Stockholms Stadsmission och har sedan dess gett finansiellt stöd samt studiehjälp till barn och unga.

 

Detta stöd är för oss på Studybuddy en självklarhet då alla barn har rätt till en hjälpande hand med skolarbetet.

 

Ett område som ofta hamnar i skymundan för familjer och barn som upplever svårigheter i livet. Vårt stöd till Unga Station har blivit ett uppskattat inslag i den dagliga verksamheten bland personal och alla de barn, ungdomar och familjer som söker sig till verksamheten. 

 

Vår Studybuddy Alice berättar ”Att vara på Unga Station har varit både roligt och lärorikt. Det har varit otroligt givande att få chansen att hjälpa till där det verkligen behövs och att få hjälpa elever vars lärare ofta inte har tid att ge varje enskild elev den uppbackning och hjälp som denne faktiskt behöver. Det gör mig väldigt stolt, att arbeta för ett företag, som genom detta samarbete erbjuder läxhjälp till barn och unga i svåra livssituationer.”

 

UNGA STATION.

Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt upplever svårigheter i livet. Verksamheten erbjuder barnfamiljer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd och gemenskap i en hemlik miljö.

 

Hjälp ges på flera olika sätt efter behov, dels med akuta hjälpinsatser och dels med långsiktigt förändringsarbete.

vi-stodjer_bcf_bestruket

KUNSKAP ÄR LIVSVIKTIGT, SÄRSKILT FÖR ATT BEKÄMPA CANCER. DÄRFÖR STÖDER VI BARNCANCERFONDEN OCH WALK OF HOPE.

 

Kunskap står i centrum för oss på Studybuddy. Inte minst eftersom kunskap i många fall är livsnödvändig. I genomsnitt ett barn om dagen insjuknar i någon form av cancer. Många blir friska, men inte alla. Därför stöder vi Barncancerfondens forskning, för att bidra till att alla barn får chansen att uppleva en barndom fri från denna sjukdom.

walk-of-hope-logo

WALK OF HOPE – VI GÅR FÖR KAMPEN MOT BARNCANCER.

Vi deltar i Walk of Hope, som Barncancerfonden anordnar i hela Sverige för att sprida kunskap och samla in pengar till forskning. För att visa vårt stöd och bidra till forskningen går vi 5 km tillsammans med anställda och kunder. För varje deltagare som går för Studybuddy skänker vi ett bidrag som oavkortat går till forskning.

 

Ju fler som deltar, desto mer kommer vi att skänka, och Walk of Hope kommer att vara ett årligt evenemang för oss på Studybuddy.

 

VAR MED DU OCKSÅ I WALK-OF-HOPE!

Kan du inte gå med Studybuddy kan du själv ordna en Walk of Hope med klassen, skolan, föreningen eller delta med någon annan arrangör. På www.barncancerfonden.se/walk-of-hope kan du läsa mer om evenemanget och på www.barncancerfonden.se/engagera-dig kan du läsa om andra sätt att stödja kampen mot barncancer.