Läxhjälp från Studybuddy.

Vi vet vad som krävs för att lyckas i skolan.

Förutsättningarna skiftar, liksom målbilder, förväntningar och behov – men oavsett är vår övergripande inställning att alla kan lära med rätt hjälp!

 

 • Tydlig målbild, strukturerad studiehjälp och kontinuerlig uppföljning
 • Bästa matchning av Studybuddy och elev, både vad gäller specialistkunskaper och personkemi
 • Resultat och prestation hänger samman med studieglädje, motivation och självförtroende.
86%
förbättrar sina
ämneskunskaper

Tillsammans hittar vi en lösning som passar.

Alla elever har olika behov och önskemål. Familjer fungerar på olika vis. Därför hjälper vi till att hitta det upplägg som på bästa möjliga sätt hjälper till att nå önskat läge.

 • Tillsvidare
 • $100monthly
  • Tillsvidaretjänsten passar väl för att prova på kontinuerlig läxhjälp med undervisning samma tider och dagar.

 • Jag vill veta mer!
 • TERMINSPLAN
 • $100monthly
  • Här erbjuds maximal kontinuitet med stöd i skolarbetet samma tid och dag under hela terminen.

 • Jag vill veta mer!
 • Klippkort
 • $100monthly
  • Lämplig för intensiv hjälp under kortare period eller flexibel bokning av varje tillfälle utifrån varierande behov.

 • Jag vill veta mer!
 • Alltid nöjdhetsgaranti – är ni inte nöjda med läxhjälpen byter vi ut er Studybuddy
 • Varje tillfälle omfattar minst två timmars undervisning
 • Upp till tre elever kan få hjälp av en Studybuddy samtidigt

Skicka in en intresseanmälan


Stötta Barncancerfonden tillsammans med oss.

Under hösten 2015 har vi utökat vårt samarbete med Barncancerfonden. Dels erbjuder vi tillsammans med Barncancerfondens lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö läxhjälp till familjer med barn som drabbats av cancer.

 

Vi har dessutom lanserat en ”runda-upp”möjlighet för våra kunder. Alla nya kunder hos Studybuddy får möjligheten att skänka 50, 100 eller 150 kronor till Barncancerfonden via sin första faktura – och det valda beloppet matchas sedan av oss!

 

Kunskap står i centrum för oss på Studybuddy. Inte minst eftersom kunskap i många fall är livsnödvändig. I genomsnitt ett barn om dagen insjuknar i någon form av cancer. Många blir friska, men inte alla. Därför stöder vi Barncancerfondens forskning, för att bidra till att alla barn får chansen att uppleva en barndom fri från denna sjukdom.

Fortfarande osäker?

Du kan pröva på utan att binda dig med vår Nöjdhetsgaranti.

 

Det är viktigt för oss på Studybuddy att ni känner er nöjda. Vi gör därför en uppföljning efter första läxhjälpstillfället för att stämma av att både den produkt och den studybuddy ni fått rekommenderad av oss är till belåtenhet. Om det är något som inte känns bra har ni möjlighet att utnyttja vår nöjdhetsgaranti. Nöjdhetsgarantin innebär att ni efter första tillfället kan byta produkt, byta studybuddy eller välja att avsluta tjänsten helt.

Hos oss är det lätt att komma igång.

Processen är snabb och tydlig, allt för att ni snabbt ska vara på väg mot målen!

goal256

 

1. Läxhjälp utifrån er situation

Vid er första kontakt med Studybuddy tar vi tillsammans fram ett upplägg som passar just er situation där vi tar hänsyn till elevens kunskapsnivå och behov, framtida mål och familjens rutiner.

 

2. Matchning och presentation

Baserat på det upplägg vi kommit fram till tar vi fram den Studybuddy som är bäst lämpad för uppdraget och kontaktar er för en presentation. Ni får då tillfälle att godkänna kandidaten eller välja om vi ska justera kravprofilen.

 

3. Start och uppföljning

Efter ert godkännande blir ni kontaktade av Studybuddyn direkt för att stämma av tid och plats för en första träff. Efter första tillfället genomför vi en uppföljning för att säkerställa att ni är nöjda med både upplägg och utvald Studybuddy.

Ring oss för bästa lösningen!
08-120 102 90

Vår undervisningsmodell.

För att få bästa resultat, arbetar vi efter en väl beprövad struktur i vår undervisning. Modellen består av fyra hörnstenar och säkerställer att vi ser varje enskilt elev behov.

Nuläget.
När eleven träffar sin Studybuddy för första gången identifierar vi vilken hjälp eleven behöver; vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra. Studybuddyn lyssnar på elevens erfarenheter och delar med sig av sina egna.
Målen.
Eleven och Studybuddyn gör tillsammans en handlingsplan med konkreta mål och delmål. Det gör att undervisningen blir effektiv och resultatinriktad, så att elev och föräldrar tydligt kan följa utvecklingen och se att undervisningen fungerar.
Planen.
Vi skräddarsyr undervisningen för varje elev. Genom effektiv planering och fokus på rätt studieteknik får eleven den hjälp som fungerar bäst utifrån elevens individuella förutsättningar.
Verktygen.
Ämneskunskaperna är viktiga, men lika viktigt är det att ge eleven lust att lära och självförtroende i att han eller hon kan lära sig! Våra Studybuddies är duktiga på att förmedla sitt engagemang och använda sina egna erfarenheter för att motivera och inspirera eleverna.

Våra Studybuddies.

Alla våra Studybuddies är speciellt utvalda efter sina kunskaper, sitt engagemang och sin förmåga att lära.

 

Rätt matchning.

Vi väljer personligen ut en Studybuddy till varje elev som passar utifrån behoven och som ni som kund sen får godkänna.

 

Motiverande förebilder.

Vi vet att inspiration och studieglädje är viktiga inslag i en framgångsrik läxhjälp. Våra Studybuddies är en viktig förebild som inspirerar.

 

Kunniga och pedagogiska.

Den valda Studybuddyn har speciellt djup kunskap i de ämnen som läxhjälpen gäller och de kan förmedla kunskap och lusten att lära.

Mer om våra Studybuddies

Nyhet! Smarta, digitala test som anpassar sig till varje elev.

Vi har glädjen att från och med hösten 2015 erbjuda alla våra matematikkunder på mellan- och högstadiet ett unikt verktyg för kunskapsmätning. Vår samarbetspartner EdQu har utvecklat detta lättanvända verktyg som hjälper eleven att förstå sitt lärande och successivt ger direkt feedback om dina styrkor och förbättringsområden.

 

Alltid hos Studybuddy!

Värdefull feedback med individuell anpassning gör läxor och studier mer motiverande och lustfyllda, sådant som vi vet är viktigt för att nå de uppsatta kunskapsmålen.

EdQu_OrigLogo_400

Trygg och seriös läxhjälp.

Skolan är en central del i varje ung människas liv och vår mission är att ge allt för varje elev. Därför ingår allt detta i vårt erbjudande:

 • Vår nöjdhetsgaranti – möjlighet att byta Studybuddy.
 • Framgångsrik kombination av kunskapsträning och studieglädje
 • Tydlig struktur enligt vår undervisningsmodells fyra hörnstenar.

 • En ämneskunnig, engagerad och utbildad Studybuddy.
 • Undervisning mot måluppfyllelse med kontinuerlig uppföljning
 • Motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende!

Skicka in en intresseanmälan


Familjer berättar.

Familjen Bjesse.
Vid sommarlovets slut gick jag i djupa tankar kring hur vi skulle lösa min sons problematik med matematiken. Min son har dyslexi och vi hade sökt hjälp på många olika håll utan några resultat. Johannes hade berättat att han tyckte det var jobbigt att läraren inte kunde sitta ner med bara honom utan var tvungen att hjälpa alla andra barn samtidigt. Jag bestämde mig för att pröva läxhjälp hemma och gick in på studybuddy.se och mailade in en förfrågan.

 

Vår Studybuddy Stephanie besöker oss nu två gånger i veckan och hon förstår precis Johannes svårigheter med matten och hur hon ska hjälpa honom på bästa sätt. Nu kan både jag och min son slappna av då vi inte längre behöver sitta långa kvällar med läxläsning utan att det ger något resultat. Vi har under hösten med Studybuddy inte bara sett resultat i skolarbetet utan också i Johannes självförtroende och välmående.

 

Mamma till mellanstadielev, Vanja Bjesse

Familjen Kuurne.
En eftermiddag innan julledigheten 2012 fick jag ett samtal från min sons lärare. Orden jag fick höra gjorde så att det vred sig i magen ”Din son Max kommer inte bli godkänd i två ämnen”. Efter en tid förstod jag att min son helt enkelt behövde hjälp med att få tillbaka strukturen för hans läxläsning.

 

Redan någon vecka efter att jag anmält intresse på hemsidan träffade vi vår Studybuddy och efter det har jag sett stora förändringar hos min son. Max Studybuddy har inte bara hjälpt Max att komma i fas med skolan utan har också fungerat som en mentor och vän då de har många gemensamma intressen, de har utvecklat en sådan otroligt bra förståelse för varandra och vår Studybuddy är idag är en av min sons stora förebilder.

 

Mamma till högstadieelev, Cahrola Kuurne

Familjen Ollevik.
Min dotter Mathilda har prognosen ADD och eftersom att skolan inte kunde hjälpa henne tillräckligt började jag att leta efter hjälp utanför skolan. Tack vare hjälpen från Studybuddy har vi kunnat sätta in punktinsatser där det behövs så att Mathilda uppnår skolans mål. Vi har sett en klar förbättring av min dotters baskunskaper, och det är detta som har lett till att hon nu uppnår målen och klarar av skolan.

 

Med hjälp av vår Studybuddy har vi kunnat ta kontrollen över Mathildas skolgång. Det handlar inte längre om morgondagens läxa utan långsiktiga mål som underlättar för min dotter i hennes lärande. Jag är tacksam att möjligheten till läxhjälp i hemmet ges och den borde finnas där för alla genom ytterligare subventioner. Hjälpen från Studybuddy fungerar och den är här för att stanna.

 

Pappa till grundskoleelev, Mikael Ollevik