Formuläret 2När du söker jobb hos Studybuddy registrerarnas dina uppgifter i Studybuddys kandidatbank. Uppgifterna du lämnar är konfidentiella och behandlas i enlighet med PuL.