Läxhjälpsbloggen.

Bättre studieteknik ger bättre slutresultat

Inom alla grenar av mänsklig utveckling vet vi numera att ett repetitivt arbetsmönster inte är det allra mest effektiva sättet  att uppnå ett bra resultat. Det är självklart ett viktigt inslag i vårt lärande, men utan en god studieteknik kan en stor del av arbetet...

Inspiration – Vår vision & er verklighet!

Vi är väl medvetna om att elever i olika åldrar inte alltid finner skolans undervisning speciellt motiverande. Ibland kan det vara svårt att förstå exakt varför man lär sig något och hur det kan användas i framtiden. Dock tror vi stenhårt på att detta går...

Bättre studieresultat ger bättre självförtroende

Att sitta i klassrummet och nervöst vänta på ett skrämmande provresultat kan för många vara ett hotfullt ögonblick. När väl första skymten av det välkända, röda och mindre åtråvärda betyget visar sig är man troligtvis inte den första i klassen att börja jämföra med andra....

Att lyckas möta skolans höga mål

Varken elever eller föräldrar kan undvika stressen som existerar i skolan idag. Dess struktur är mer självständig än förr och allt fler studerande faller efter och till slut befinner de sig så pass långt bak att de missar sin chans att uppnå skolans mål och...

Engagemang som ger resultat

Jag är en mamma till fem barn och alla som har barn i skolan vet att det har blivit tuffare och svårare och att skolklimatet är så olika beroende på var man bor och vilka förutsättningar man har i livet. Min äldsta son har haft...

Snart sommarlov!

Terminen går mot sitt slut och om bara några veckor stundar sommarlovet för Sveriges elever. På Studybuddy märks det genom stor ökning av undervisade timmar från våra Studybuddies. Det är ett tydligt tecken på att läxhjälp av en Studbuddy påverkar prov och studieresultaten positivt. Det...

Sara Bogren – en förebild

Att jobba som Studybuddy handlar inte endast om att hjälpa elever med läxor utan det handlar också om att vara en förebild och att göra skillnad. Varje människa behöver en någon att se upp till eller en inspirationskälla och det är inte alltid det kan vara...

Alla behöver förebilder

Min förbild när jag gick i grundskolan var Erik. Han var min lärare och undervisade i historia och geografi. Jag hade stor respekt för Eriks ämneskunskaper och jag upplevde att han kunde allt, vilket han kunde. Erik lyckades alltid göra lektionerna intressanta och levande. Jag...

1500 nya Studybuddies under våren 2015

Att arbeta som Studybuddy är roligt och lärorikt på många sätt. För många är det deras första jobb och ett sätt att testa på hur det är att vara ute i arbetslivet. Skillnaden mellan andra extrajobb för ungdomar utan tidigare arbetserfarenheter och Studybuddy är att...

Alla kan lära med rätt resurser och metoder

Vår erfarenhet på Studybuddy är att alla kan lära, men förutsättningarna ser olika ut. Diskussionen om huruvida det är möjligt har alltid diskuterats flitigt bland forskare och pedagoger. Är det möjligt att lära lågpresterande elever alla avancerade färdigheter som behövs på högre nivå? Skulle det...