Studybuddy stödjer Rädda Barnen

Studybuddy stödjer Rädda Barnen

Alla barn har rätt att gå i skolan. Ändå saknar 67 miljoner barn tillgång till utbildning. Studybuddy har valt att bli företagsvän till Rädda Barnen och särskilt stötta Rädda Barnens olika utbildningsprojekt runt om i världen. När du använder dig av läxhjälp från Studybuddy bidrar du aktivt till att fler barn i världen får möjlighet till utbildning.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.